15 results in DigitaltMuseum:

8 results in Nordiska museet:

6 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to