25 results in DigitaltMuseum:

21 results in Nordiska museet:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to