5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Nordiska museet:

1 result in Västmanlands läns museum:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to