25 results in DigitaltMuseum:

22 results in Nordiska museet:

3 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to