170 results in DigitaltMuseum:

90 results in Nordiska museet:

74 results in Örebro läns museum:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to