32 results in DigitaltMuseum:

18 results in Nordiska museet:

7 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to