13 results in DigitaltMuseum:

7 results in Nordiska museet:

3 results in Hemslöjdens Samlingar:

2 results in Kalmar läns museum:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to