77 results in DigitaltMuseum:

67 results in Nordiska museet:

7 results in Västmanlands läns museum:

2 results in Upplandsmuseet:

1 result in Hemslöjdens Samlingar:

Share to