8 results in DigitaltMuseum:

5 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Upplandsmuseet:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Kulturparken Småland / Smålands museum:

Share to