294 results in DigitaltMuseum:

249 results in Nordiska museet:

23 results in Hemslöjdens Samlingar:

6 results in Kalmar läns museum:

Share to