104 results in DigitaltMuseum:

66 results in Nordiska museet:

37 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to