100 results in DigitaltMuseum:

49 results in Nordiska museet:

40 results in Hemslöjdens Samlingar:

4 results in Kalmar läns museum:

Share to