15 results in DigitaltMuseum:

14 results in Upplandsmuseet:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to