497 results in Sjöhistoriska museet:

510 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

512 results in DigitaltMuseum:

Share to