10 results in DigitaltMuseum:

5 results in Sundsvalls museum:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to