297 results in DigitaltMuseum:

295 results in Sjöhistoriska museet:

295 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to