300 results in DigitaltMuseum:

298 results in Sjöhistoriska museet:

298 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to