26 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

3 results in Kalmar läns museum:

3 results in Värmlands Museum:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to