27 results in DigitaltMuseum:

27 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

17 results in Marinmuseum:

10 results in Sjöhistoriska museet:

Share to