1 result in DigitaltMuseum:

HÅRVISKA

'En hårviska med träskaft. Träskaftet är utskuret i form av en elefant. Håret kommer från svans eller man på ett djur. Håret är fästat vid skaftet med metalltråd. Enligt uppgift från givaren användes denna typ av hårviska av den lokale medicinmannen vid utdömning av straff vid sjukdom. Då någon blivit sjuk samlades medlemmarna i byn för att visa att man ej var skyldig till att ha ''givit'' den drabbade sjukdom. Samtliga församlade klappade händer med ökad intensitet. När så medicinmannen fick en ingivelse om vem som var skyldig pekades den skyldige ut med hårviskan. Givaren, Stig Sundgren, föddes 1930 på den svenska missionsstationen Oscarsberg, vid Rorke´s Drift i KwaZulu-Natal, Sydafrika. Missionsstationen grundades av Otto Witt 1878. Stig Sundgrens far, Erik Sundgren (1900-1959) kom till KwaZulu-Natal 1928. Han träffade där sin blivande hustru, missionärsdottern Annalisa Fogelqvist (1907-1983). Annalisa hade kommit till Oscarsberg redan 1910 med sina föräldrar Sven och Ruth Fogelqvist. Annalisa som var uppväxt vid missionsstationen talade zulu lika väl som en infödd. Sven Fogelqvist, som var från Skara, arbetade för den svenska missionen i Sydafrika åren 1910 - 1928. Han återflyttade till Sverige på grund av dålig hälsa. Sven Fogelqvist blev efter hemkomsten domkyrkosyssloman i Skara och avled omkring 1931. Erik Sundgren blev år 1948 den förste svenske biskopen i Sydafrika. Familjen reste hem till Sverige 1935 och återvände till Sydafrika 1939. Stig Sundgren återvände för andra gången till Sverige 1945 och sattes i skola i Skara. Efter genomgånget läroverk och universitetsstudier i Uppsala prästvigdes Stig 1957. År 1958 fick han tjänst som präst i Borås. Åren 1960-1967 arbetade Stig Sundgren för Svenska Kyrkans mission i Rhodesia, nuvarande Zimbabwe. Hans huvudsakliga sysselsättning var då organisations- och utbildningsfrågor. Efter att ha återflyttat till Sverige har Sundgren varit bosatt och arbetat som präst i Brämhult, utanför Borås.'

View timeline 1 result

1 result in Västarvet:

1 result in Vänersborgs museum:

Share to