3 results in DigitaltMuseum:

1 result in Nordiska museet:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to