188 results in DigitaltMuseum:

111 results in Örebro läns museum:

75 results in Jönköpings läns museum:

2 results in Kållereds Hembygdsförening:

Share to