7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Örebro läns museum:

Share to