19 results in DigitaltMuseum:

18 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

17 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to