11 results in DigitaltMuseum:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Sjöhistoriska museet:

4 results in Marinmuseum:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to