144 results in DigitaltMuseum:

139 results in Sjöhistoriska museet:

139 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Upplandsmuseet:

1 result in Bohusläns museum:

Share to