47 results in Hälsinglands Museum:

18 results in Örebro läns museum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Vasamuseet:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to