284 results in DigitaltMuseum:

88 results in Mölndals stadsmuseum:

76 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

75 results in Marinmuseum:

Share to