589 results in DigitaltMuseum:

386 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

328 results in Sjöhistoriska museet:

96 results in Kalmar läns museum:

Share to