7 results in DigitaltMuseum:

4 results in Hälsinglands Museum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Tekniska Museet:

Share to