53 results in DigitaltMuseum:

21 results in Sjöhistoriska museet:

21 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

10 results in Upplandsmuseet:

Share to