4 results in DigitaltMuseum:

4 results in Sveriges militärhistoriska arv:

3 results in Museum för rörligt kustartilleri:

1 result in Gotlands Försvarsmuseum:

Share to