405 results in Jönköpings läns museum:

145 results in Bohusläns museum:

97 results in Mölndals stadsmuseum:

21 results in Västergötlands museum:

9 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

9 results in Hälsinglands Museum:

4 results in Västmanlands läns museum:

4 results in Värmlands Museum:

3 results in Enköpings museum:

3 results in Kållereds Hembygdsförening:

1 result in Skansen:

1 result in Alingsås museum:

Share to