36 results in DigitaltMuseum:

17 results in Hälsinglands Museum:

17 results in Tekniska Museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

Share to