54 results in DigitaltMuseum:

30 results in Romska Kulturcentret i Malmö:

10 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

9 results in Sjöhistoriska museet:

Share to