307 results in DigitaltMuseum:

280 results in Bohusläns museum:

27 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

27 results in Sjöhistoriska museet:

Share to