38 results in DigitaltMuseum:

33 results in Bohusläns museum:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

4 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Marinmuseum:

Share to