305 results in DigitaltMuseum:

92 results in Upplandsmuseet:

56 results in Kalmar läns museum:

50 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to