40 results in DigitaltMuseum:

31 results in Vänersborgs museum:

31 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to