19 results in DigitaltMuseum:

14 results in Örebro läns museum:

4 results in Upplandsmuseet:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to