7 results in DigitaltMuseum:

3 results in Tekniska Museet:

2 results in Vallby Friluftsmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to