46 results in DigitaltMuseum:

45 results in Sveriges militärhistoriska arv:

45 results in Museum för rörligt kustartilleri:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to