8 results in DigitaltMuseum:

4 results in Upplandsmuseet:

2 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to