29 results in DigitaltMuseum:

20 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

20 results in Sveriges militärhistoriska arv:

7 results in Örebro läns museum:

2 results in Hälsinglands Museum:

Share to