72 results in DigitaltMuseum:

29 results in Örebro läns museum:

28 results in Bohusläns museum:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to