28 results in DigitaltMuseum:

9 results in Kalmar läns museum:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

7 results in Marinmuseum:

Share to