73 results in DigitaltMuseum:

View timeline 65 results

72 results in Bohusläns museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to