15 results in DigitaltMuseum:

7 results in Örebro läns museum:

4 results in Upplandsmuseet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to