16 results in DigitaltMuseum:

14 results in Vasamuseet:

14 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Miliseum:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to