487 results in DigitaltMuseum:

446 results in Kalmar läns museum:

15 results in Sjöhistoriska museet:

15 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to