493 results in DigitaltMuseum:

209 results in Upplandsmuseet:

118 results in Sjöhistoriska museet:

118 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to